חשיבות תפקידו של יועץ בטיחות אש מן הזווית המשפטית

תפקידו של יועץ בטיחות אש הוא לוודא שהמבנה מכיל את כל אמצעי הבטיחות והחילוץ בשעת חירום כתוצאה משריפה.
הסיכון לפריצת שריפה במבנים ציבוריים או בתחומי עסקים קטנים, מפעלים וכיוצא בזה, קיים תמיד.
הסיכון מתממש לא פעם ולעיתים קרובות מדי וגורם לקריסתם של עסקים רבים.
המשותף לכל עסקים אלו, הוא העדר מחשבה מראש על סיכונים ממשיים שעתידים להתרחש בעתיד.
לשם כך, פועלים עסקים רבים לעשיית ביטוח אשר כולל בתוכו ביטוח מפני נזקי אש כמקרה ביטוח בפני עצמו. בנוסף, ישנן אפשרויות להרחבות הפוליסה בגין אובדן הכנסות ונזקים לצד שלישי שנגרמים כתוצאה מהאש שהתפרצה והתפשטה.

ביטוח שריפה

חברות הביטוח מאפשרות התאמה של הפוליסות לצרכים הספציפיים של כל עסק ועסק. בנושא זה, חשוב מאד להתייעץ עם סוכן הביטוח או חברת הביטוח ובמקרים שבהם מדובר במפעל או עסק גדול, אפילו ביועץ ביטוח.
חברות ביטוח רבות, מתנות את הכיסוי הביטוחי לנזקי אש בבדיקה של "סוקר". בהתאם לסכום הביטוח לעיתים אף ממנה מטעמה מומחה אשר יבדוק את מוכנות העסק המבוטח למקרה של שריפה.
המטרה של חברת הביטוח היא ברורה: לעשות כל אשר ניתן על מנת לצמצם את האפשרות להתרחשות מקרה ביטוח כתוצאה משריפה. אם כבר התרחש, לצמצם ככל הניתן את הנזק הפוטנציאלי שיקרה כתוצאה מכך.
הסוקר, שהינו בעצם שמאי במקצועו, יכול וידרוש מהעסק אישורי תקן. אישורים בדבר תקינות מערכות להתראה בפני אש ומערכות לכיבוי אש שעליהם להיות קוהרנטיים לחוק ולתקנות. לעיתים, אף יתבקש בעל העסק המבקש לרכוש את הביטוח לפעול להתאמת העסק לבטיחות אש מעבר לדרישות הבסיסיות של החוק.

בין אם עסק מבקש לרכוש ביטוח ובין אם בעל עסק נבון מבקש לצמצם סיכונים עתידיים, יש צורך ואף חשיבות מכרעת לליווי וחוות דעת מטעם יועץ בטיחות אש.
לא פעם, חזינו בעסקים שהקלו ראש בבטיחות האש. עסקים אף פעלו לפי הדרישות המינימליות ומצאו עצמם בחדלות פרעון. הפוטנציאל לנזקים כתוצאה משריפה עצומים ואף בלתי מוגבלים. התפשטות של האש למבנים שכנים כגון חנויות, מבני משרדים, מפעלי תעשייה, מרכזי קניות וכדומה, עלול לגרום לנזק אינסופי ברכוש ובגוף. לפיכך, גם אם לא לצרכי ביטוח, סקר ניהול סיכונים ובדיקת מומחה בטיחות אש ותיק הוא דבר חיוני מאד. יועץ בטיחות אש מגיע לשטח ובוחן את העסק ואת המוכנות שלו בשעת שריפה. היועץ בודק איך העסק מונע בשעת שריפה התפשטות לעסקים שכנים. וכן, את הפוטנציאל לנזק עשוי להיות מפתח להצלת חיים וכן, הצלת הפרנסה של העסק.

השריפה ואחריה. חברות הביטוח נכנסות לתמונה.

נתקלנו במקרים רבים בהם חברות הביטוח מנפיקות פוליסה ובה רשומים תנאים מפורשים לכיסוי ביטוחי בגין שריפה. בין אם ללא ביקור של סוקר ובין אם לאחר ביקור של סוקר.
לעיתים, אין הקפדה על קבלת מסמכים אלו וקורה לא מעט, שהפוליסה נכנסת לתוקף. הפרמיה משולמת ממיטב כספי העסקים אולם ביום הפקודה בו מתרחש האירוע, מוצאים עצמם מבוטחים רבים בפני שוקת שבורה.
חברת הביטוח לאחר קבלת דיווח על אירוע, שולחת מטעמה באופן מיידי, מומחים. בין היתר, מומחה לחקירת שריפות וכן, שמאי.
אנשי חברת הביטוח יבדקו כצעד ראשון האם בעלי הנכסים וידאו שהמבנה היה מצויד במערכות הנדרשות למניעת וצמצום נזקי השריפה.
כגון – גלאי עשן, מערכות התראה, מטפים, צינורות כיבוי, ספרינקלרים ומרכיבים נוספים במערך הגילוי. כן, תבדק הפריסה הנכונה שלהם ותקינותם במועד האירוע.
לאחר מכן, ישוו את הממצאים אל מול תנאי הפוליסה. כל פוליסה ודרישותיה.
במידה ויגלו סתירה, ייתכן ויבחרו לצמצם את החבות שלהם עד לכדי דחיית התביעה כולה.
בין אם דחייה זאת מוצדקת ובין אם לאו, בעל העסק יוותר לבדו. גם אם אינה מוצדקת, ייאלץ בעל העסק לנקוט בהליכים משפטיים. כניסה לשערי בית המשפט לניהול הליך אזרחי יכולה לקחת אף שנים. בנתיים, ללא אמצעים כלכליים למימון שיקום העסק, מדובר בגזר דין מוות שגורם לעסק לסגור את שעריו.
גילוי פרצה או כשל במערך ההתראה והכיבוי. כל גילוי באלמנטים אחרים הקשורים בתוכנית בטיחות האש ובהליכי קבלת הרישיונות. יאפשרו לחברת הביטוח להתנער מאחריותה למבנה.

נזקי צד ג'

אמילא הנזק הכלכלי לשיקום העסק. מה בדבר נכסים שכנים אשר ניזוקו כתוצאה מהתפרצות האש?
תביעת נזיקין מטעם צד שלישי שניזוק עקב שריפה שהתפשטה הינה תביעה ייחודית. תביעה אשר זוכה לסעיף ייחודי בפקודת הנזיקין. בניגוד למה שרבים יודעים "המוציא מחברו עליו הראיה" (קרי, על התובעת מוטלת החובה להוכיח תביעתו). הרי שבתביעה בגין נזקי אש, רואים את הבעלים של הרכוש שממנו פרצה האש והתפשטה, כ"אשם " באופן אוטומטי. כעת, הוא זה שצריך לבוא ולהוכיח מדוע אינו אשם בנזק הנתבע.
כחלק מהוכחה זאת, יידרש להראות כי עשה כל מה שביכולתו למנוע התלקחות של אש. וכן, עשה כל שביכולתו לצמצם נזקים במידה והאש פורצת.
הנתבע יידרש להציג ראיות בדבר מערכות הכיבוי וההתראה. עוצמתם, מספרם ופריסה נכונה.
בנוסף לכך, גם חברות הביטוח של עסקים שנפגעו, ישלמו למבוטחים שלהם. לאחר מכן, מוקנית להן הזכות להגיש תביעה בגין הנזקים ששולמו.
תארו כי שריפת מפעל שכן אשר עוסק למשל בייצור תכשיטים, מכלה לחלוטין את כל המפעל והרכוש שבו. תביעה כזאת יכולה להגיע למאות מליוני שקלים.

מכאן, ישנה חשיבות עליונה לכך שבעל העסק והמבנה או המבנים שברשותו יעמדו בכל התקנים והדרישות. כתעודת ביטוח ממשית או רעיונית.

החשיבות העצומה של התנהלות נכונה מול יועץ בטיחות אש

כפי שכתבנו, עסק שלא ווידא עד תום. או עסק שלא יכול להוכיח כי היה מצויד בכל ההגנות הנדרשות על פי דין. כאשר מתגלים כשלים בהתנהלותו בתחום בטיחות אש, צפוי לתביעות משפטיות. כמו כן לשלילת רישיונות עסק ותשלום נזקים עקב אי עמידה בדרישות הביטוח.
בהקשר זה, נכנס לתמונה יועץ בטיחות אש. הוכחה בשעת פקודה, כי נעזרתם במומחה לבטיחות אש וביצעתם את כל אשר המליץ עליו. אלו יחזקו במידה רבה מאד את הסיכויים שלכם לקבל כיסוי ביטוחי מחברת הביטוח. במקרים בהם אין ביטוח, יחזקו את הסיכויים שלכם להראות שלא הייתה מעורבת רשלנות כלשהי מצידכם בפרוץ השריפה.

יועץ בטיחות אש ברמה גבוהה יגיע למפות את העסק. לתכנן נכון פריסה של גלאים וספרינקלרים הן מבחינת כיסוי שטח והן מבחינת הכמויות הנדרשות. הוא ידע, לתכנן ולבצע, להדריך בדבר תחזוקה ולהגיע לביקורות שוטפות. חשוב מאד לברר ולבחור בחברה המעסיקה יועצים שיתנו את המענה הטוב ביותר.

תפריט נגישות